17:18 14 جون 2021
خبر های دیگر
دریافت لینک کوتاه
0 0
ما را در دنبال کنید

رئیس سازمان صحت جهان گفته است که زنان نسبت به مردنان بیشتر تحت تاثیر کرونا قرار گرفته اند.

به گزارش اسپوتنیک، تدروس ادهانوم، رئیس کل سازمان صحت جهان می‌گوید که دربسیاری از موارد زنان بیشتر از مردان تحت تاثر قرار گرفته اند، بخصوص افزایش خشونت‌های خانوادگی و عدم دسترسی به بهداشت باروری.


وی گفت: "در بسیاری از موارد، زنان به طور نامتناسبی تحت تأثیر همه گیری COVID-19 قرار گرفته اند. ما شاهد افزایش چشمگیر خشونت علیه زنان و کاهش دسترسی به خدمات بهداشتی مرتبط با جنسیت و تولید مثل هستیم."
ادهانوم، گفت: "زنان از مردان کرده بیشتر کارهای خود را ازدست دادند، زنان مسئولیت کودکان و سالمندان را نیز دارند."
دبیر کل سازمان صحت جهان گفت افزود که 70 فیصد زنان کارمندان صحی را در جهان تشکیل می‌دهند و در زمینه بیماری همه گیر، "نقشی اساسی در درمان و نجات جان" مردم داشته اند.
در اخیر وی از به مناسبت 8 مارچ از تمام خانم‌ها که در بخش‌های صحی کار می‌کنند، سپاسگزاری کرد.