13:54 27 جولای 2021
خبر های دیگر
دریافت لینک کوتاه
0 0
ما را در دنبال کنید

اداره صحت دانمارک گزارش داد، مقامات دانمارکی استفاده از واکسین AstraZeneca coronavirus را در ارتباط با گزارش احتمال لخته شدن خون پس از واکسیناسیون به حالت تعلیق درآورده اند.

به گزارش اسپوتنیک، طبق اطلاعات اولیه، استفاده از این ادویه به مدت دو هفته در کشور به حالت تعلیق درآمده است.

مدیر این بخش گفت: "تأکید بر این نکته مهم است که ما واکسین AstraZeneca را رها نمی کنیم بلکه آنرا به حالت تعلیق در می آوریم. اسناد معتبری وجود دارد که ایمن و موثر بودن آن را نشان می دهد. اما ما باید به گزارش های مربوط به عوارض جانبی جدی پاسخ دهیم." سازمان بهداشت دانمارک سرن برسترم.

وی خاطرنشان کرد که فعلاً دانمارک بزرگترین و مهمترین کمپین ایمن سازی در تاریخ این کشور را تجربه می کند.

براستروم تأکید کرد: "اکنون ما به همه واکسین های که می توانیم تزریق کنیم نیاز داریم. بنابراین تصمیم به تعلیق استفاده از این واکسین ها به هیچ وجه آسان نیست."