16:01 17 اپریل 2021
خبر های دیگر
دریافت لینک کوتاه
0 0
ما را در دنبال کنید

مجالس سنا امریکا طرح بایدن در مقابله با ویروس کرونا را "اسب تروای چند میلیارد دالری" خواند.

به گزارش اسپوتنیک، دیلی مایل خبر داده  است که میتچ ماک ککانئل رهبر جمهوریت خواهان اقلیت در کنگرس امریکا پلان مبارزه با ویروس کرونا جوبادین رئیس جمهور امریکا را مورد انتقاد قرار داده گفته که این پلان، مانند "اسب تروای" می باشد که میلیاردها دالر مصرف را با خود خواهد داشت.

به نظر وی، بایدن سعی می ورزد خود را در مبارزه با ویروس کرونا موفق نشان دهد، به بهانه نجات امریکا از پاندمی، قصد دارد به مقامات ایالات کمک نماید.   

ماک ککانئل تاکید کرد که این فرمان ختم پاندمی نیست، بلکه اسب تروای به قیمت میلیاردها دالر است. این یک مفکوره فرسوده لیبرال ها می باشد.

وی به این عقیده است که رئیس جمهور فعلی امریکا سعی می ورزد پیروزی علیه ویروس کرونا را که اساس مبارزه با این پاندمی را دونالد ترامپ اساس گذاشته بود، از آن خود کند. اقتصاد کشور بعد از پیروزی در مقابل کرونا دوباره  بارسازی می گردد و بایدن خود را طوری جلوه می دهد که گویا او در این مبارزه پیروز شده است.