15:18 13 اپریل 2021
خبر های دیگر
دریافت لینک کوتاه
0 0
ما را در دنبال کنید

جوبایدن دستور داده است که تمام شهروندان که بیش از 18 سال دارند، باید تا اول ماه می سال جاری واکسین شوند.

به گزارش اسپوتنیک، بایدن رئیس جمهور امریکا اظهار داشت: «امروز من اعلام نموده امر می کنم که در قلمرو هر ایالت امریکا واکسناسیون کرونا ویروس

 طوری علمی گردد که هر شهروند ما که بیش از 18 سال عمر دارند، تا اول ماه می واکسین شده باشند».

به گفته وی، تا کنون شهروندان ما فقط به اساس عمر و گروپ های اجتماعی واکسینه میشوند.

قسمیکه بایدن تذکر داده است، این به آن مفهوم نیست که شهروندان ما فقط در این وقت زمانی قید شده می توانند واکسین شوند، به ایشان امکان دیگر نیز میسر می گردد که واکسین شوند.