05:18 14 اپریل 2021
خبر های دیگر
دریافت لینک کوتاه
0 0
ما را در دنبال کنید

سازمان جهانی صحت تا بررسی کامل عوامل ایجاد ترومبوز بعد از استفاده AstraZeneca ، ادامه واکسینه را توصیه نموده است.

به گزارش اسپوتنیک، مارهارت خارریس نماینده رسمی سازمان جهانی صحت اظهار داشته است: "موضعگیری کمسیون آژانس طب اروپا در امور نظارت و ارزیابی خطرات وابسته به بهره برداری موثر از واکسین این است که واکسین فوق الذکر خطرات زیاد را باخود دارد. در سازمان ما نیز کمیته مشورتی در امور امنیت واکسین وجود دارد که با امن بودن تمام واکسین ها را بررسی می نماید. آنها سیگنال موجوده را مطالعه و تاثیر واکسین AstraZeneca را ارزیابی می نمایند. هرگاه ما در این مورد تصمیم  بگیرم، به اطلاع همه میرسانیم.

خارریس یادآور شد که کشور دنمارک، آیسلند و ناروی نیز استفاده واکسین AstraZeneca را متوقف نموده اند.