04:33 23 اپریل 2021
خبر های دیگر
دریافت لینک کوتاه
0 0
ما را در دنبال کنید

یک تن از دکتران طب که در یکی از شفاخانه های ناروی کار می کرد، بعد از واکسینه AstraZeneca ساخت بریتانیا در شفاخانه جان داد.

به گزارش اسپوتنیک، امروز دو شنبه 15 مارچ ستینر مادسن رئیس آژانس ادویه سازی ناروی خبر داد که یک تن از کارمندان طب بعد از واکسین AstraZeneca جان داده است.

روز شنبه این آژانس و انستیتوت صحت عامه این کشور خبر داد که 3 تن از کارمندان که واکسینه شده بودند عاجل داخل بستر گردیدند. شفاخانه امروز خبر داد که یک تن مریضان جان داده است.