18:05 18 اکتوبر 2021
خبر های دیگر
دریافت لینک کوتاه
01
ما را در دنبال کنید

کمیسیون اروپا تاکید می کند که وضعیت واکسین " اسپوتنیک وی" ساخت روسیه در مقایسه با هفته های پیش تغییر نکرده است.

به گزارش اسپوتنیک، اریک مامر نماینده کمیسیون اروپا طی گفتگوی مطبوعاتی خاطر نشان کرد: " ما در جریان هستیم که اطلاعاتی از طرف منابع در اتحادیه 

اروپا نقل شده است اما وقتی ما متن را می خوانیم متوجه می شویم که در آنجا اطلاعاتی وجود ندارد که اتحادیه اروپا درخواستی دریافت کرده و مذاکرات آغاز شده است.

اوضاع کاملا در مقایسه با هفته های اخیر تغییر نکرده است."
پیشتر نماینده کمیسیون اروپا یادآوری کرده بود که فعلاً مذاکرات در ارتباط با واکسین روسی ضد کرونای " اسپوتنیک وی" به منظور خرید برای کشورهای اتحادیه اروپا در جریان نیست. وی همچنین افزود که کشورهای اتحادیه اروپا به طور مشترک با کمیسیون اروپا در هر لحظه در صورت لزوم می توانند تصمیم مشترک برای توسعه بستر واکسین اتحادیه اتخاذ نمایند.

واکسین «اسپوتنیک وی» ساخت مؤسسه میکروبیولوژی و اپیدیمیلوژی گامالیا نخستین واکسین ثبت‌شده در جهان است. حالا از این واکسین به طور گسترده نتنها در روسیه، بلکه در ده‌ها کشور دیگر نیز استفاده می‌شود.