20:11 13 اپریل 2021
خبر های دیگر
دریافت لینک کوتاه
0 0
ما را در دنبال کنید

ماکرون واکسین ASTRAZENECA را در سراسر فرانسه متوقف نمود.

به گزارش اسپوتنیک، واکسین AstraZeneca موقتاً در سراسر فرانسه و ایتالیا متوقف گردیده است.

گفته شده است که آژآنس ادویه سازی ایتالیا استفاده واکسین نوع AstraZeneca ساخت بریتانیا و سویدن را موقتاً در سراسر کشور منع قرار داده است.

وزارت صحت عامه ایتالیا خبر داد است که چنین تصمیم بخاطر جلوگیری از حوادث ناگوار به اساس تصمیم سایر کشورهای اتحادیه اروپا اتخاذ گردیده است.