16:50 11 اپریل 2021
خبر های دیگر
دریافت لینک کوتاه
01
ما را در دنبال کنید

دکتر الکسی آگرانوفسکی در شبکه کانال تلویزیونی روسیه 24 پیشبینی وضعیت عفونت ویروس کرونا ویروس COVID-19 در روسیه را ارائه داد.

به گزارش اسپوتنیک، آگرانوفسکی پروفیسر دیپارتمنت ویروس شناسی انستیتوت بلوزرسکی از دانشگاه دولتی مسکو اظهار داشته است: "حداقل احتمال افزایش وجود دارد ، اما من انتظار ندارم که مانند خزان سال گذشته نرمتر باشد."

وی خاطرنشان کرد که "حالا بسیاری از افراد ایمنی ندارند، افراد بیشتری واکسینه می شوند."

وی افزود: "این البته منحنی (بروز - RT) را مسطح می کند".

طبق گزارشات تاریخی 15 مارچ، امروز 9،437 مورد آلودگی به ویروس کرونا در روسیه شناسایی شده است. در مجموع ، از ابتدای شیوع بیماری ، 4،400،045 مورد ویروس کرونا در کشور تأیید شده است.