01:55 29 اکتوبر 2021
خبر های دیگر
دریافت لینک کوتاه
0 0
ما را در دنبال کنید

سویدن واکسیناسیون کرونا را با آسترازنکا را پس از اطلاعات مربوط به عوارض جانبی به حالت تعلیق درآورد.

به گزارش اسپوتنیک سویدن واکسیناسیون کرونا را با آسترازنکا را پس از اطلاعات مربوط به عوارض جانبی تا بررسی دقیق این موضوع به حالت تعلیق درآورد. این موضوع را آندرس تگنل، متخصص اپیدمیولوژیک کشور بیان داشته است.

به گفته ی وی چنین تصمیمی اقدام احتیاطی است.

تگنل بیان داشت: «مهم است که واکسیناسیون فعلا متوقف شود تا زمانی که سازمان داروی اروپا توضیح دهد، آیا این حوادث با واکسن مرتبط است یا خیر».

پیشتر مقامات اتریش، آلمان، فرانسه و ایتالیا و همچنین ده کشور اتحادیه اروپا واکسیناسیون شهروندان با واکسن آسترازنکا به طور موقت به حالت تعلیق در آوردند.