01:27 17 اپریل 2021
خبر های دیگر
دریافت لینک کوتاه
0 0
ما را در دنبال کنید

زولی مکیزه، وزیر صحت عامه جمهوری افریقا جنوبی واکسین های خریداری شده AstraZeneca coronavirus را به کشورهای اتحادیه افریقا (AU) فروخته است.

به گزارش اسپوتنیک، Zveli Mkize وزیر صحت عامه افریقا جنوبی از اتمام فروش واکسین های خریداری شده AstraZeneca خبر می دهد. این وزارت باید در هفته های اخیر اطمینان حاصل کند که همه کشورهای عضو اتحادیه افریقایی جنوبی به مثابه دریافت کنندگان واکسین، امکانات و شرایط را برآورده می کنند و کلیه مصوبات نظارتی و مجوزهای توزیع واکسین در کشورهای مربوطه را دریافت کرده اند.

همانطور که گفته شد، اولین دسته واکسین ها بین 9 کشور توزیع می شود که فهرست کشورها هنوز مشخص نشده است.

پیش از این معلوم شد که مقامات آفریقای جنوبی تصمیم گرفتند اجرای طرح واکسیناسیون عمومی با واکسین AstraZeneca coronavirus را فعلا متوقف کنند، زیرا اثر کم را در برابر نوع جدید کرونا افریقای جنوبی نشان داد .

پیش از این، کوین هالاما ، نماینده اتحادیه صنفی کارمندان صحت عامه و سایر خدمات آفریقای جنوبی گفته بود که مقامات آفریقای جنوبی باید یک میلیون دوز واکسین ویروس کرونا را از AstraZeneca به اتحادیه آفریقا بفروشند.