11:32 03 اگست 2021
خبر های دیگر
دریافت لینک کوتاه
0 0
ما را در دنبال کنید

صندوق سرمایه گذاری مستقیم روسیه برای تولید سالانه 200 میلیون دوز واکسین اسپوتنیک وی در هند توافق کرد.

به گزارش اسپوتنیک، صندوق سرمایه گذاری مستقیم روسیه موافقت کرده است که با Virchow Biotech همکاری کند و سالانه 200 میلیون دوز واکسین اسپوتنیک وی را در هند تولید کند.

در بیانیه صندق سرمایه گذاری آمده است: "صندوق سرمایه گذاری مستقیم روسیه و شرکت Virchow Biotech Private Limited  بخشی از گروه Virchow ، یکی از پیشگامان تولید واکسن و داروسازی در هند، توافقنامه ای برای تولید سالانه تا 200 میلیون دوز از اولین واکسین ویروس کرونا ثبت شده درجهان، اسپوتنیک وی را امضاء کردند".

تکمیل انتقال فناوری برای سه ماهه دوم سال 2021 برنامه ریزی شده است و پس از آن تولید واکسین اسپوتنیک وی در مقیاس کامل آغاز می شود.

برنامه ریزی شده است که تولید واکسین در تأسیسات Virchow Biotech، تامین جهانی اسپوتنیک وی را در اختیار شرکای بین المللی صندوق سرمایه گذاری مستقیم روسیه قرار دهد.

کیریل دیمیتریف، رئیس صندوق سرمایه گذاری مستقیم روسیه در این زمینه گفت: "مشارکت در تولید واکسین راه اصلی برای شکست همه گیری است. مبارزه با ویروس کرونا در سراسر جهان ادامه دارد و ما شاهد افزایش علاقه به واکسین اسپوتنیک وی هستیم، زیرا واکسین روسی یکی از اثربخش ترین داروها است. مشارکت با Virchow Biotech یک گام مهم برای اطمینان از تولید واکسین در مقیاس کامل در هند و تهیه دارو برای شرکای بین المللی ما در سراسر جهان است".