19:59 17 اپریل 2021
خبر های دیگر
دریافت لینک کوتاه
0 0
ما را در دنبال کنید

رئیس تیم بخش‌های اضطراری گفته است که افزایش شمار جان‌باختگان ناشی از کرونا، در جهان نگران کننده است.

به گزارش اسپوتنیک، ماریا کرخو، رئیس بخش‌تیم‌های عاجل، سازمان صحی جهان، در یک جلسه توجهی اعلام کرده است که شمار جان‌باختگان ناشی ازکرونا در جهان روبه افزایش است و این نگران کننده است.


کرخو گفت: "ما شاهد افزایش مرگ و میر ناشی از کرونا در جهان هستیم، هفته پنجم است که شمار جان‌باختگان درحال افزایش است، در هفته های گذشته، مرگ و میر 8 فیصد افزایش داشته است."
به گفته خانم کرخو، فقط در اروپا 12 درصد افزایش عفونت وجود داشته است ، که عمدتاً ناشی از سویه انگلیسی است. موارد جدید 49% در منطقه جنوب شرقی آسیا افزایش یافته است که تا حدودی ناشی از افزایش عفونت در هند است.
وی گفت: "روند رو به افزایش است این مارا نگران کرده است."
به گفته وی، طی شش-هفت هفته گذشته مرگ و میر درحال کاهش بود اما با در هفته‌های اخیر، مرگ و میرها دوباره در سراسر جهان افزایش یافته است، که بسیار نگران کننده است.