01:57 24 سپتمبر 2021
خبر های دیگر
دریافت لینک کوتاه
20
ما را در دنبال کنید

رئیس متخصص بیماری‌های عفونی امریکا گفته است که داده‌ها در مورد اثربخشی واکسین روسی خوب است.

به گزارش اسپوتنیک، آنتونی فاوچی، رئیس متخصص امراض عفوی در گفتگو با Hugh Hewitt Show، با تمجید از از واکسین روسی «اسپوتنیک وی»، گفت: "داده‌ها درمورد واکسین روسی را مورد مطالعه قرار داده ام، بسیار خوب به نظر می‌رسد."


وی نتیجه گیری کرده است که «اسپوتنیک وی» به اندازه‌ای کافی موثر است. فاوچی می‌افزاید که درباره واکسین چینایی چیزی گفته نمی‌تواند، چون داده‌های کافی در مورد آن وجود ندارد.
واکسین «اسپوتنیک وی» ساخت مؤسسه میکروبیولوژی و اپیدیمیلوژی گامالیا نخستین واکسین ثبت‌شده در جهان است. حالا از این واکسین به طور گسترده نتنها در روسیه، بلکه در ده‌ها کشور دیگر نیز استفاده می‌شود.