01:29 17 اپریل 2021
خبر های دیگر
دریافت لینک کوتاه
0 0
ما را در دنبال کنید

اثربخشی واکسین ضدکرونا آسترازنکا سه درصد کمتر از آنچه که قبلاً گفته شده بود اعلام شد.

به گزارش اسپوتنیک، این شرکت داروسازی بریتانیایی-سویدنی پس از آزمایش دارو در امریکا، بیانیه‌ای را راجع به این موضوع در وب سایت خود منتشر کرده است.

مطالعات نشان داده است که این اثربخشی این واکسین 76 درصد است نه 79 درصد که قبلاً اعلام شده بود.

در عین حال، اثربخشی در پیشگیری از موارد شدید بیماری که نیاز به بستری شدن در شفاخانه است، هنوز 100 درصد است و اثربخشی استفاده در بیماران 65 سال و بالاتر، همچنان 85 درصد اعلام شده است.

در 25 مارچ، وزارت صحت کانادا هشدار در مورد احتمال ترومبوز (لخته شدن خون) را به دستور واکسین آسترازنکا اضافه کرده است، اگرچه تاهنوز چنین موردی در کشور ثبت نشده است.

در حال حاضر، تعدادی از کشورهای اروپایی پس از گزارش ترومبوز (لخته شدن خون) استفاده واکسین آسترازنکا را به تعلیق آوردند.