22:40 17 اپریل 2021
خبر های دیگر
دریافت لینک کوتاه
10
ما را در دنبال کنید

زاخارووا، سخنان اتونی بلینکن وزیر امور خارجه امریکا، مبنی بر اینکه "فدراسیون روسیه اعتماد به واکسین های بی خطر را" تضعیف می کند " پوچ دانسته است.

به گزارش اسپوتنیک، ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه  می گوید: "ما كجا هستیم؟ چه وقت چیزی را تضعیف كردیم؟ مطالب آن كجاست؟ مطلبی را نشان دهید و منتشر كنید، حداقل در رسانه های خود واقعیتها را نشر نمائید".

زاخارووا گفت: "ما ادعاهای متقابل بسیاری از شرکای غربی علیه یکدیگر در مورد موضوع واکسین، واکسیناسیون و فعالیت شرکت های دواسازی غربی خود را مشاهده می کنیم. به طور مثال، نقض برنامه تحویل شرایط تأمین، ادویه های غربی ما. ما با آن چه کاری داریم؟" .

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه : "روسیه به این کار، کاری ندارد. ما در پروسه برنامه های صف واکسیناسیون در کشورهای غربی، در مجوز ادویه های غربی دخالت نمی کنیم.".

وی افزود: "مسکو با این کار چه ارتباطی دارد؟ ما اصلاً کاری به این کار نداریم. ما فقط اخبار خود را می خوانیم که می گوید یک پایتخت غربی ، یک وزارت صحت غربی ، سپس دیگری ، سپس اقدامات واکسین ، ناسازگاری در اقدامات انجمن های کشور ، به ویژه اتحادیه اروپا در این راستا"

به گفته وی ، "این کاملا مسخره تر به نظر می رسد در برابر یک نگرش سازگار و واقعاً غیرسیاسی نسبت به تعامل باز با همه ذینفعان در زمینه تهیه واکسن ، مطالعه مشترک اثربخشی آنها ، توسعه این منطقه ، محلی سازی در مناطق مختلف از جهان."