13:52 04 اگست 2021
خبر های دیگر
دریافت لینک کوتاه
10
ما را در دنبال کنید

در روسیه تکنالوژی ایجاد گردیده است که واکیسن جهش های COVID را در مدت 2 روز تازه می کند.

به گزارش اسپوتنیک، الكساندر گینتسبورگ ، رئیس مركز تحقیقات ملی اپیدمیولوژی و میكروبیولوژی گامالیا، در مورد توسعه تکنالوژی روسیه تخنیک را ایجاد نموده است که واکسین جهش های COVID را در مدت 2 روز احیا می کندواکس

الكساندر گینتسبورگ در مورد توسعه تکنالوژی با دانشمندان صحبت كرده گفت كه به شما اجازه می دهد واكسین ویروس کرونا را در مدت كوتاه هنگام جهش های جدید را احیا کند.

وی خاطرنشان کرد که متخصصان این مرکز در حال ایجاد دو تکنالوژی از این دست هستند. به گفته وی، یکی از آنها قبلاً بر اساس ناقلین آدنو ویروسی ساخته شده است.

گونزبورگ گفت: "به معنای واقعی کلمه در طی یک روز ، توالی جدیدی سنتز می شود و روز بعد آن را در بردار مورد استفاده قرار می دهد ، و عملاً شما ساختاری با مهندسی جینیتیک دارید که به شما امکان می دهد از آن به مثابه یک واکسین استفاده کنید."

وی تصریح کرد که به اساس تجربه جهانی نمونه های وجود دارد که دانشمندان اجازه داشتند آزمایشاتی را روی گروپ تا 100 نفر انجام دهند. حالا به شما اجازه می دهد واكسین ویروس کرونا را در مدت كوتاه هنگام احیا كنید.