14:32 04 اگست 2021
خبر های دیگر
دریافت لینک کوتاه
0 0
ما را در دنبال کنید

اداره امور دینی ترکیه درباره تأثیر این واکسین در اعمال روزه داری اظهار نظر کرده است.

به گزارش اسپوتنیک، نهاد حریت می نویسد ، "به دلیل کمبود ارزش غذایی واکسین، معرفی آن نقض روزه محسوب نمی شود.

آنعده مریضان که تحت معالجه هستند می توانند روزه گرفتن را به سلامت دوباره موکول کنند. "

همزمان، در صورت عدم وجود هرگونه مانع برای پرهیز از غذا، می توانید بعد از افطار آمپول بزنید.

هاسی یوسیف اریازگان معاون رئیس فدراسیون دوکتوران خانواده ترکیه (AHEF) گفت که برای جلوگیری از شیوع همه گیری، روند واکسیناسیون نباید به تعویق بیفتد.