17:41 30 جولای 2021
خبر های دیگر
دریافت لینک کوتاه
0 0
ما را در دنبال کنید

نتایج یک مطالعه تولید کنندگان اصلی و خریداران جهانی واکسن ضد کرونا را مشخص ساخت.

یه گزارش اسپوتنیک، برخی رسانه ها با اشاره به نتایج مطالعه اخیر دانشگاه تحقیقاتی - تخصصی "دوک" از شرکت آسترازنکا به عنوان تولید کننده اصلی واکسن ضد کرونا  نامبرده و  آمریکا و اتحادیه اروپا را خریداران جهانی این واکسن نامیده اند.

در مجموع، کشورها قرارداد تهیه 8.6 میلیارد دوز واکسن ویروس کرونا را امضا کرده اند. از این تعداد، سهم  شرکت داروسازی آسترازنکا بالغ بر 2.4 میلیارد دوز بوده است. واکسن فایزر با 1.5 میلیارد دوز، در مقام دوم  و سپس واکسن چین با 480 میلیون و اسپوتنیک وی  روسیه با 303 میلیون دوز قرار دارند.

گفته می‌شود که در سال 2021 ، تولیدکنندگان واکسن کرونا قادر به تولید مجموعاً حدود 12 میلیارد دوز دارو هستند.

کشورهای ثروتمند 4.6 میلیارد دوز واکسن کرونا را سفارش داده اند که 53 در صد کل خریدها را تشکیل می دهد. سهم کشورهایی با درآمد بالاتر از حد متوسط ​​ 17 در صد، و با تفاوت اندک ( 16 در صد) کشورهایی با درآمد ​​پایین تر از حد وسط قرار دارند. سهم باقی مانده مربوط به مکانیسم دسترسی عادلانه COVAX تحت حمایت سازمان ملل است.

زیادترین دوز دارو 1.8 میلیارد، از سوی کمیسیون اروپا به نمایندگی از 27 کشور اتحادیه اروپا رزرو شده است. آمریکا 12 میلیارد دوز واکسن نیاز دارد. همزمان شماری از ایالات های آمریکا دوز بیش از حد لازم را سفارش داده اند. اتحادیه آفریقا با قرارداد 680 میلیون دوز در جمع کشورها با  بیشترین دوز رزرو قرار دارد.