23:11 24 جون 2021
خبر های دیگر
دریافت لینک کوتاه
0 0
ما را در دنبال کنید

سازمان صحی جهان گفته است که امکان دارد که لخته شدن خون با واکسین آسترازنکا ارتباط داشته باشد.

به گزارش اسپوتنیک، در بیانیه مقدماتی کمیته ایمنی واکسین سازمان صحی جهان، آمده است که امکان دارد که آسترازنکا دلیل لخته شدن خون در بدن افراد بوده است، اما تاهنوز تائید نشده است.


در بیانیه آمده است: "اطلاعاتیکه که در دست داریم، رابطه خفیفی میان واکسین آسترازنکا و لخته شدن خون دربدن افردایکه واکسینه شده اند، دیده می‌شود، اما تاهنوز تایئد نشده است. اما برای اطمینان کامل ارتباط بین واکسیناسیون و عوامل خطر احتمالی، تحقیقات تخصصی لازم است."
این درحالیست که بدبینی مردم اروپا نسبت به واکسن آسترازنکا و عوارض جانبی آن اخیرا افزایش یافته است. تا جایی که چند روز پیش بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله فرانسه، آلمان، ایتالیا و اسپانیا به روند واکسیناسیون همگانی را در کشور های شان متوقف کردند.
ازسویی هم شرکت دواسازی سویدنی-بریتانیایی استرازنکا به نوبه خود تأکید می کند که در پیوند با این واکسین هیچ خطر بزرگ لخته شدن خون وجود ندارد.