خبر های دیگر
دریافت لینک کوتاه
0 0
ما را در دنبال کنید

صدراعظم آلمان اظهار داشت که تعداد اشخاص آلوده به ویروس کرونا در آلمان افزایش یافته و این پروسه ادامه دارد.

به گزارش اسپوتنیک، آنگله مرکل صدراعظم آلمان گفت: «تعداد مریضان داخل بستر شده ناشی از کرونا ویروس افزایش یافته و ما باید بگویم که این امواج سوم و یکی از امواج های جدی می باشد».

وی افزود که رشد بعدی اقتصاد کشور وابسته به آن خواهد بود که چه وقت ما می توانیم شیوع پاندمی را تحت کنترول بگیریم».

به گفته مرکل، واکسین سلاح مهم در مبارزه با ویروس کرونا می باشد و آزمایش آن به ما کمک می کند تا پل را برای گذار از این بحران ایجاد نمایم.

قبلاً اخبار گردیده بود که تعداد مبتلا شد‌ه‌گان به کرونا در آلمان به 3 میلیون نفر رسیده است.