12:50 23 اکتوبر 2021
خبر های دیگر
دریافت لینک کوتاه
0 0
ما را در دنبال کنید

تلفات جانی فرانسه ناشی از ویروس کرونا بیشتر از 100 هزار نفر محاسبه گردیده است.

به گزارش اسپوتنیک، FranceInfo به نقل از خدمات صحی فرانسه تحت قیادت وزارت امور اجتماعی و صحت عامه فرانسه این مطلب را اخبار نموده است.

قبلاً خبر داده شده بود که تعداد قربانیان فرانسه ناشی از ویروس کرونا به 99805 نفر رسیده است.