خبر های دیگر
دریافت لینک کوتاه
10
ما را در دنبال کنید

آلبرت بورلا مدیر عامل شرکت Pfizer امکان دوز سوم واکسین COVID-19 را مطرح کرد.

به گزارش اسپوتنیک، آلبرت بورلا، مدیر عامل شرکت Pfizer ، که واکسین ویروس کرونا را با BioNTech تولید کرده است ، نیاز به واکسیناسیون سوم را طی یک سال پس از واکسیناسیون کامل پیشنهاد کرد.

رئیس این شرکت همچنین احتمال اینکه سالانه ایمن سازی علیه ویروس کرونا انجام شود را رد نکرد.

بورلا گفت که جهش های پاتوژن و ظهور انواع جدید ویروس کرونا نقش اساسی در حل این مسئله خواهد داشت.