خبر های دیگر
دریافت لینک کوتاه
10
ما را در دنبال کنید

صندوق سرمایه‌گذاری مستقیم روسیه با یک شرکت چینایی برای تولید واکسین "اسپویتک وی" روسی در چین توافق کرد.

به گزارش اسپوتنیک، صندوق سرمایه‌گذاری مستقیم روسیه با شرکت چینایی توافق ساخت بیشاز 100 میلیون دوز واکسین ضد کرونا "اسپوتنیک وی" را کرده است.

در بیانیه صندوق آمده است: "صندوق سرمایه گذاری مستقیم روسیه و شرکت "Hualan Biological Bacterin"، که یکی از بزرگترین تولیدکنندگان واکسین کرونا در چین است، روی تولید بیش از 100 میلیون دوز واکسین کرونا "اسپوتنیک وی" در یک سال توافق کردند".

این شمار تولید واکسین ضد کرونا 50 میلیون نفر را زیر پوشش قرار می‌دهد، هدف صندوق سرمایه گذاری مستقیم روسیه و شرکت "Hualan Biological Bacteri" همکاری طولانی مدت برای تولید واکسین ضد کرونا است.

کریل دیمیتروف، رئیس صندوق سرمایه‌گذاری مستقیم روسیه در این خصوص می گوید: "انجام توافق همکاری با شرکت Hualan Biological Bacteri، که یکی از بزرگترین تولیدگان واکسین در چین است، شرایط بیشتر تولید واکسین ضد کرونا "اسپوتنیک وی"، را مهیا می‌سازد. چین یکی از شرکای عمده واکسین روسی است".

واکسین "اسپوتنیک وی" ساخت انستیتوت میکروبیولوژی و اپیدیمیلوژی گامالیا نخستین واکسین ثبت‌شده در جهان است. این واکسین در حال حاضر به طور گسترده در روسیه و ده‌ها کشور دیگر استفاده می‌شود.