19:58 22 سپتمبر 2021
خبر های دیگر
دریافت لینک کوتاه
10
ما را در دنبال کنید

بیش از 3.8 میلیون روس ها واکسین کرونا شده اند که تاثیر آن تا (97.6%) ارزیابی گردیده است.

به گزارش اسپوتنیک، صندوق سرمایه گذاری مستقیم روسیه خبر داده است که  اثربخشی واکسین Sputnik V کرونا ویروس بر اساس تجزیه و تحلیل گزارشات در مورد 3.8 میلیون روس واکسینه شده 97.6% بود که طبق اطلاعات، نسبت به گزارشات قبلی منتشر شده توسط مجله طب The Lancet بالاتر از (91.6%) است.

" در پیام آمده است: "مرکز تحقیقات ملی اپیدمیولوژی و میکروبیولوژی به نام Gamaleya از وزارت صحت فدراسیون روسیه و RDIF اثر واکسین Sputnik V را در سطح 97.6% بر اساس تجزیه و تحلیل داده ها در مورد ویروس کرونا اعلام کرد. در میان روس ها با هر دو جز کمپنی دوا سازی واکسینه شده اند ".

فعلاً در روسیه، در چارچوب سیستم اطلاعات دولتی یکپارچه در بخش صحت و معالجه (سیستم اطلاعات صحی یکپارچه منطقوی) ، وزارت صحت ثبت نامی از افراد واکسینه شده و همچنین شهروندانی را که به ویروس کرونا مبتلا شده اند ، نگهداری می کند.

"طبق گزارشات مربوط به واکسیناسیون 3.8 میلیون روس به طور کامل با دو دوره از تاریخ 5 دیسامبر 2020 تا 31 مارچ 2021 به عنوان بخشی از برنامه واکسیناسیون غیرنظامی، این واکسیناسیون از 35 روز از تاریخ اولین تزریق فقط 0.027% بود "در نسخه منتشر شده است. همان زمان، بروز در میان بزرگسالان واکسینه نشده برای یک دوره قابل مقایسه از روز 35پس از شروع واکسیناسیون غیر نظامی %1.1 بود.

توسعه دهندگان خاطرنشان کردند که داده ها و محاسبات مربوط به اثر بخشی واکسین در ماه جون سال جاری در یک مجله طبی بررسی شده منتشر می شود.

"کریل دمیترئف رئیس صندوق سرمایه گذاری مستقیم روسیه اظهار داشته است که گزارشات منتشر شده توسط مجله طبی برجسته The Lancet اثر واکسین را در 91.6٪ نشان می دهد. تجزیه و تحلیل داده های مربوط به بیماری تقریباً 4 میلیون روس واکسینه شده نشان می دهد که اثر واکسبن حتی بیشتر است و به 97.6% می رسد. چنین ارقامی ادعا را ممکن می سازد که "Sputnik V" یکی از بهترین شاخص های محافظت در برابر عفونت ویروس کرونا در بین همه واکسین های جهان را فراهم می کند".

واکسن Sputnik V در 60 کشور با جمعیت عمومی 3 میلیارد نفر ثبت شده است. Sputnik V از نظر تعداد تأییده های تنظیم شده توسط نهادهای نظارتی دولت در سطر دوم جهان قرار دارد. این واکسین بر روی یک پلت فرم اثبات شده و کاملاً مورد مطالعه از ناقلین آدنو ویروسی انسان ساخته شده است و از دو ناقل مختلف برای دو واکسیناسیون در طی واکسیناسیون استفاده می کند ، ایمنی طولانی تر نسبت به واکسین ها با استفاده از مکانیزم تحویل یکسان برای هر دو واکسیناسیون فراهم می کند