خبر های دیگر
دریافت لینک کوتاه
20
ما را در دنبال کنید

رئیس جمهور مولداوی از فدارتیف روسیه بخاطر واکسین روسی ضد کرونا تشکری کرد.

به گزارش اسپوتنیک، مایا ساندو، رئیس جمهور مولداوی به خاطر واکسین کرونای روسی ضد کرونا به عنوان کمک‌های بشردوستانه روسیه به این کشور سپاسگزاری کرد.


روسیه امروز به عنوان کمک 142 هزار دوز واکسین ضد کرونا به این کشور فرستاد، گفته میشود که چهل هزار دوز دیگر در ماه می دریافت خواهد کرد.
خانم ساندو در صفحه فیسبوک خود نوشته است: "امروز دسته 142 هزار دوزی واکسین کرونا را از روسیه دریافت کردیم که سرعت واکسیناسیون را سرعت می‌بخشد، از فدراسیون روسیه برای این اعانه برای کشور ما تشکر می کنم."
وی خاطرنشان کرد که واکسیناسیون یگانه راه برای برگشت به زندگی عادی است.
رئیس جمهور مولداوی افزود که دولت بایدن سرعت واکسیناسیون را به حداکثر برساند و اطمینان بدهد که شهروندان به بیشترین تعداد واکسن دسترسی دارند.