خبر های دیگر
دریافت لینک کوتاه
10
ما را در دنبال کنید

روسیه به شهروندان که بیش از 60 سال عمر دارند، در صورت واکسین شدن، به ایشان یک هزار بال (روبل) و یا معادل آنرا می پردازد

به گزارش اسپوتنیک، تاتیانیا گولیکووا معاون صدراعظم روسیه خبر داده است که در مرحله اول بیش از 11.9 میلیون اتباع کشور در روسیه واکسینه ضد کرونا ویروس شده اند که از جمله 7.5 میلیون شهروندان روسیه مرحله دوم واکسین را سپری کرده اند.

قبلاً اخبار گردیده بود که از تاریخ 27 اپریل به شهروندان که بیش از 60 سال عمر دارند، در صورت واکسین شدن یک هزار بال (روبل) و یا معادل آنرا به ایشان تادیه می گردد.

به تاریخ 23 اپریل گلیکوفه گفت که روسیه تقریباً 27.9 میلیون واکسین کرونا را تولید نموده که 15 میلیون آن به اتباع ملکی تخصیص داده شده است.