خبر های دیگر
دریافت لینک کوتاه
0 0
ما را در دنبال کنید

وزارت صحت عامه می گوید که تاکنون 349 هزار و 816 تن از شهروندان کشور به شمول کارمندان صحی، نیروهای امنیتی و سایر مردم، واکسن کرونا دریافت کردند.

به گزارش اسپوتنیک، آماری را که وزارت صحت عامه روز شنبه(11ثور) نشر کرد، نشان می‌دهد که تاکنون 97 هزار و 568 تن از کارمندان صحی، 47 هزار و 322 تن از معلمان و 22 هزار و 405 تن از کارمندان دولت واکسن کرونا شده‌اند.

به همین ترتیب، طیف‌ها و اصناف دیگر نیز که واکسن کرونا دریافت کرده‌اند، به صورت مجموعی شمارشان به 349 هزار و 819 تن می‌رسد.

روند واکسیناسیون کرونا در کشور در پنجم ماه حوت سال گذشته آغاز شد.

افغانستان تاکنون دو محموله واکسن کرونا را دریافت کرده است. محموله اول را هند به افغانستان کمک کرد و محموله دوم از سوی نهاد هم‌‌آهنگ‌کننده واکسن کرونا یا کوواکس، به افغانستان کمک شد.

قرار است محموله سومی نیز از چین به کشور وارد شود.

واکسن برای پیش‌گیری از ابتلا به ویروس کرونا موثر خوانده می‌شود.

وزارت صحت عامه مردم را تشویق می‌کنند که این واکسن را دریافت کنند.

این در حالی است که احتمال شیوع موج سوم ویروس کرونا در کشور بیش‌تر شده است.

وزارت صحت عامه شیوع نوع جدید ویروس کرونا در کشور را تأیید کرده است. بیش‌تر واقعات ابتلا به ویروس کرونای جهش‌یافته در ولایت‌ ننگرهار ثبت شده است.