خبر های دیگر
دریافت لینک کوتاه
20
ما را در دنبال کنید

واکسین اسپوتنیک وی، در جنوب اروپا یک کشور را از ویروس کرونا نجات داد.

به گزارش اسپوتنیک، سان مارینو به کمک واکسین روسی اسپوتنیک وی، از شر ویروس همه‌گیر کرونا نجات یافته است.


بنابراینکه آمار مبتلایان در ایتالیا روبه افزایش بود، سان مارینو نتوانست واکسین اروپایی را دریافت کند، درحالیکه این کشور از جهش شدید شیوع کرونا رنج می برد، واکسین روسی را به ثبت رساند.
گفته می‌شود که این کشور 15 هزار دوز واکسین کرونا از روسیه دریافت کرده است، با این حال مقامات در سان مارینو میخواهند که تا آخر ماه می تمام مردم واکسینه شوند.
وزیر صحت این کشور درباره واکسین روسی گفت: "در اوایل علائمی سردردی و تب وجود داشت، اما دوامدار نبود و چند ساعت طول کشید. هیچ عواقب جدی در او نمی‌بینیم."
با این حال، از 5 اپریل تا 29 اپریل، تعداد افراد آلوده در سان مارینو از 520 به 60 نفر کاهش یافته است.