00:15 21 اکتوبر 2021
خبر های دیگر
دریافت لینک کوتاه
0 0
ما را در دنبال کنید

کمیسیون اتحادیه اروپا در مورد سفر سیاحین که واکسنیه کووید-19 شده اند، توضیحات داد.

به گزارش اسپوتنیک، کمسیون اروپا پیشنهاد نموده است، باید تعداد کسانی که واکسینه کرونا شده اند و قصد سفر به اتحادیه اروپا را دارند،  گسترش یابد.

این کمسیون تذکر داده است، پیشنهاد ما امکان ورود به اتحادیه اروپا را فراهم می کند، اما کشورهای اتحادیه اروپا تجویز نمی کند که این افراد را از اقدامات اپیدمیولوژیک موجود، به ویژه آزمایش های قرنطینه یا تست ها معاف کند.

پیش از این، اتحادیه اروپا پیشنهاد کرده بود که ورود به کشورهای اتحادیه اروپا برای کسانی که واکسین های مورد تایید اتحادیه اروپا را کاملاً سپری کرده اند، گسترش دهد.

کمیسیون تاکید کرد که این مجوز می تواند به واکسین های که روند صدور گواهینامه WHO را برای استفاده در شرایط اضطراری به پایان رسانده اند، گسترش یابد.