01:27 21 اکتوبر 2021
خبر های دیگر
دریافت لینک کوتاه
0 0
ما را در دنبال کنید

سازمان صحی جهان، گفته است که تقریبا 45 میلیارد دالر در سال ۲۰۲۲ برای تامین واکسن کرونای برای اکثریت بزرگسال جهان ضروری است.

به گزارش اسپوتنیک، تدروس آدهانوم دبیر کل سازمان صحی جهان اطلاع داده است که بر اساس ارزیابی سازمان در سال 2022 ما از ۳۵ تا ۴۵ میلیارد دالر نیاز است تا اکثریت بزرگسال جهان واکسین شوند.


وی افزوده است که باوجود واکسین در دو هفته اخیر، آمار مبتلایان بیشتر از شش ماه اول شیوع کرونا بوده است.
آدهانوم افزوده است که برای دستیابی به ایمنی جمعی باید اکثریت بزرگسال جمعیت جهان واکسینه شوند و برای اینکار تولید واکسن باید بیشتر شود.
به همین دلیل است كه سازمان صحی جهان خواستار افزایش بودجه برای برنامه ACT-Accelerator است كه هدف آن یك مشاركت بین المللی برای اطمینان از دسترسی به داروها و تشخیص های COVID-19 است.