01:34 15 جون 2021
خبر های دیگر
دریافت لینک کوتاه
10
ما را در دنبال کنید

کمیسیون اروپا پیشنهاداتی را به منظور تشکیل یک نیروی عملیاتی- نظامی واکنش سریع برای بحران آماده می‌کند.

به گزارش اسپوتنیک، جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ، اظهار داشت که کمیسیون اروپا پیشنهاداتی را به منظور تشکیل یک نیروی عملیاتی- نظامی واکنش سریع به بحران ها آماده می کند و در این زمینه از پیشنهادات کشورهای عضو استبال می کند.

جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پایان نشست شورای وزرای دفاع اتحادیه اروپا گفت: "ما باید آمادگی بهتری داشته باشیم. به ایده تشکیل واحد واکنش سریع ای که بتواند در زمان بحران، نخست وارد عمل شود، روی اورده ایم. پیشنهادات مربوطه را برای کشورهای عضو اماده می کنیم".
مسئله ایجاد نیروهای اروپایی واکنش سریع یکی از مسائل مهم دستور کار نشست سران وزارت دفاع اتحادیه اروپا بود.