02:10 15 جون 2021
خبر های دیگر
دریافت لینک کوتاه
10
ما را در دنبال کنید

وزیر صحت عامه آلمان تصمیم گرفت، توصیه استفاده از واکسین کرونا ویروس ساخت شرکت AstraZeneca فقط به افراد بالای 60 سال را رد نمود که اکنون پس از مشورت، چنین تصامیم توسط دکترها اتخاذ می شود.

به گزارش اسپوتنیک، ینس اسپان وزیر صحت عامه آلمان اظهار داشته است که پیش از این، متخصصین آلمانی استفاده از AstraZeneca را برای افراد بالای 60 سال توصیه کرده بودند. این توصیه پس از موارد ترامبوز بعد از واکسیناسیون با این ادویه اتخاذ شد، که بیشتر زنان زیر 50 سال را زجر داد.

اسپان در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت" : ما تصمیم گرفته ایم اصل استفاده از واکسین AstraZeneca را مطابق با گروپ های اولیه کاملاً حذف کنیم. این بدان معناست که هنگام واکسیناسیون در شفاخانه های خصوصی، داکتر تصمیم می گیرد چه کسی واکسینه شود. پس از توضیح و تصمیم گیری فردی، واکسیناسیون ممکن است ، ".

وی خاطرنشان کرد که این امر می تواند واکسیناسیون سریعتر و انعطاف پذیری را در شفاخانه های خصوصی ایجاد کند. پیش از این، توصیه شده بود که از AstraZeneca فقط برای افراد بالای 60 سال استفاده شود.

علاوه بر این، مقامات آلمانی تصمیم گرفتند مکث بین واکسیناسیون را از شش هفته تا چهار کاهش دهند، پیش از این توصیه می شد مکث بین واکسیناسیون را تا حد ممکن انجام دهید. این قانون به منظور دستیابی به بیشترین تعداد افراد برای واکسیناسیون وضع شده است.