20:49 21 جون 2021
خبر های دیگر
دریافت لینک کوتاه
0 0
ما را در دنبال کنید

وزیر صحت عامه آلمان از توقف امواج سوم ویروس کرونا خبر داد.

به گزارش اسپوتنیک، ینس اسپان وزیر صحت عامه آلمان اظهار داشت که توانستند امواج سوم ویروس کرونا را متوقف و وضع شیوع این مرض را بهتر نمایند.

گزارشات حاکی از آن است که در هفته های اخیر موج سوم ویروس کرونا در آلمان متوقف شده است.

به گفته اسپان، سطح مریضان هنوز هم بسیار زیاد است، اما تعداد داخل بستر شده‌گان کاهش میابد.

وی تصریح کرد که در همه جا شاخص های آن به یک اندازه کاهش نمی یابد.