06:22 13 جون 2021
خبر های دیگر
دریافت لینک کوتاه
20
ما را در دنبال کنید

کشور مالدیف، به عنوان 65-مین کشور جهان، واکسین روسی را راجستر کرد.

به گزارش اسپوتنیک، صندوق سرمایه گذاری مستقیم روسیه اعلام کرده است که مالدیف به عنوان شصت و پنجمین کشور در جهان، واکسین اسپوتنیک وی را برای مقابله با ویروس همه‌گیر کرونا به ثبت رساند.

واکسین روسی «اسپوتنیک وی» تاکنون از سوی 65 کشور جهان با بیش از 3.2 میلیارد جمعیت مورد تایید قرار گرفته است. این واکسین به لحاظ شمار تاییدها از سوی نهادهای تنظیم کننده دارویی کشورها جایگاه دوم را به خود اختصاص داده است.