02:20 16 جون 2021
خبر های دیگر
دریافت لینک کوتاه
0 0
ما را در دنبال کنید

در یکی از ولایت‌های تایلند خودداری از تزریق واکسین علیه کووید-19، جریمه سنگین و مجازات زندان در نظر گرفته شده است.

به گزارش اسپوتنیک، «تاچاکون هته تایکون» والی ولایت بوریرام تایلند امروز جمعه فرمانی را صادر کرده است که در آن خودداری از تزریق واکسین کرونا جرم شمرده شده است.

برای افرادی که از تزریق واکسین کرونا خودداری نمایند، جریمه سنگین یا تا دو سال حبس برای آنها در نظر گرفته شده است.

در این فرمان آمده است: تمام افراد بالای 18 سال که در ولایت بوریرام زندگی یا کار می‌کنند باید خطر ابتلا به کرونا را با توجه به پارامترهای مندرج در پرسشنامه ضمیمه این مصوبه ارزیابی کنند و پس از تکمیل نمودن آن، تا تاریخ 31 می پرسشنامه را به کارمندان صحی یا داوطلبان در محل اقامت تسلیم نمایند.

همچنان در فرمان آمده است که افراد که طبق نتایج پرسشنامه، توسط کارمندان صحی در معرض خطر ابتلا به کرونا قرار دارند، کارمندان صحی حق دارند برای آنها اجباری واکسین علیه کرونا را تجویز کنند.

بوریرام اولین ولایت تایلند است که خودداری از تزریق واکسین علیه ویروس کرونا را جرم اعلام کرد.