08:17 26 سپتمبر 2021
خبر های دیگر
دریافت لینک کوتاه
0 0
ما را در دنبال کنید

یک گونه جدید کرونا در شهرستان یورک‌شر بریتانیا کشف شده است.

به گزارش اسپوتنیک، «گرگ فل» رئیس‌ بخش صحت شفیلد می‌گوید که گونه جدید ویروس کرونا در شهرستان یورک‌شر بریتانیا کشف شد.

به گفته وی، هیچ شواهدی وجود ندارد که نشان دهنده آن باشد که این گونه جدید بیشتر از گونه‌های شناخته شده دیگر سرایت می‌کند.

رئیس‌ بخش صحت شفیلد می‌گوید: ما در حال کنترول شیوع گونه جدید کرونا (VUI-21MAY-01) هستیم و گسترس آن را با احتیاط محدود می‌کنیم، همانطور که در موارد دیگر نیز این کار را انجام داده‌ایم. هیچ شواهدی منبی بر انتقال بیشتر این گونه جدید نسبت به گونه‌های قبلی در بریتانیا و سایر کشورهای وجود ندارد. همچنان مدرکی مبنی بر این که واکسین‌ها در برابر آن کمتر موثر باشند، وجود ندارد.

وی از مردم خواست که نگران نباشند و اطمینان داد که اقدامات صحی توصیه شده برای کاهش احتمال گسترش عفونت کافی است.

به گفته وی، در حال حاضر 49 مورد گونه جدید کرونا در شهرستان یورک‌شر و هامبر (هم مرز با شرق یورک‌شر) شناسایی شده است.