18:03 22 جون 2021
خبر های دیگر
دریافت لینک کوتاه
10
ما را در دنبال کنید

وزارت صحت سلواکیا گزارش داده است که از 7 جون واکسیناسیون آغاز می‌شود.

به گزارش اسپوتنیک، وزارت صحت سلواکیا اعلام کرده است که شهروندان این کشور سر از هفتم جون می‌توانند واکسین را انتخاب کنند، بخصوص اسپوتنیک وی.
پیش از این سرویس مطبوعاتی ریاست جمهوری این کشور اعلام کرد که هئیت وزیران تصمیم دستور واکسیناسیون اسپوتنیک وی را تا 7 ماه جون به وزارت صحت سلواکیا بدهند.


بر اساس گزارش وزارت صحت این کشور، واکسیناسیون برای اسپوتنیک وی در جمهوری مورد استفاده قرار خواهد گرفت و بقیه تنها پس از آنکه توسط سازمان اروپایی تایید شد مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
وی گفت: "با خریدهای احتمالی بعدی واکسین «اسپوتنیک وی»، وزارت صحت دقیقاً مطابق با قوانین اروپا عمل خواهد کرد."
درعین حال، وزیر علاوه کرد که خود وی از این واکسین تاکه مجوز اتحادیه اروپا را دریافت نکرده است، استفاده نخواهد کرد. اما او تاکید می کند که دلیلی برای استفاده نکردن واکسین روسی وجود ندارد.
او می‌افزاید که تمام افراد از سن 18 الی 60 سال می توانند اسپوتنیک وی استفاده کنند.