20:25 27 سپتمبر 2021
خبر های دیگر
دریافت لینک کوتاه
10
ما را در دنبال کنید

برای تشخیص ویروس کرونا در مسافرانی که به فرودگاه پیشاور پاکستان می رسند، از سگ تربیت شده استفاده می شود.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از Geo.tv، برای تشخیص ویروس کرونا در مسافرانی که به فرودگاه پیشاور پاکستان می رسند، از سگ تربیت شده استفاده می شود.

کسانی که به پاکستان می آیند، حیوانات آزمایش برای تشخیص ویروس کرونا را بو می کنند و اگر بعد از "بو" سگ نشست، به این معنی است که فرد به ویروس کرونا آلوده است.

اداره‌ی فرودگاه می گوید که با استفاده از این روش، در چهار مسافر COVID-19 شناسایی شده است.

شایان ذکر است که در ویتنام، دانشمندان یک سویه ترکیبی جدید از ویروس کرونا کشف کرده اند که سرعت انتشار آن در هوا زیاد است و قادر است به سرعت از فردی به فرد دیگر منتقل شود.