10:37 20 اکتوبر 2021
خبر های دیگر
دریافت لینک کوتاه
01
ما را در دنبال کنید

شرکت امریکایی «جانسون اند جانسون» ناگزیر است که 60 میلیون دوز واکسین کرونا را به دلیل خطا در مرکز این شرکت در بالتیمور نابود کند.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از نیویورک تایمز، اداره نظارت بر مواد خوراکی و دارویی امریکا، FDA معتقد است که چند محموله واکسین احتمالاً آلوده شده اند به همین خاطر غیرقابل استفاده می‌باشند. شرکت داروسازی امریکایی امرجنت که واکسین کرونا به جانسون اند جانسون تولید می‌کند، به دستور این اداره تولید خود را متوقف کرده است، زیرا، اجزای تشکیل دهنده دارو به‌طور تصادفی با واکسین آسترازنکا اشتباه گرفته شده است.

اداره نظارت بر مواد خوراکی و دارویی امریکا در حال حاضر میلیون‌ها دوز واکسین آسترازنکا را که در بالتیمور تولید شده اند، مورد آزمایش قرار می‌دهد تا معلوم شد که آنها آلوده شده اند یاخیر.

طبق گزارش، اداره نظارت بر مواد خوراکی و دارویی امریکا، FDA درنظر دارد اجاز دهد که حدود 10 میلیون دوز واکسین کرونای جانسون اند جانسون در کشور توزیع و یا هم به سایر کشورها ارسال شود. با این حال، FDA می‌خواهد به شفارش دهندگان واکسین هشدار دهد که اداره نمی‌تواند تضمین کند که شرکت داروسازی امرجنت از استانداردهای تولیدی تعیین شده پیروی کرده است.

اشاره شده است که از دست دادن 60 میلیون دوز واکسین جانسون اند جانسون، برنامۀ جو بایدن رئیس‌جمهور امریکا برای توزیع واکسین در سایر کشورها را مختل کرد. دولت باید منتظر بماند تا FDA تمام بررسی‌های خود را انجام دهد.

کانادا نیز اعلام کرده است که 300 هزار دوز از این واکسین را از مرکز تولیدی این شرکت در بالتیمور از دسترس خارج کرده است.