16:45 04 اگست 2021
خبر های دیگر
دریافت لینک کوتاه
0 0
ما را در دنبال کنید

ممکن است تغییر علایم ویروس کرونا با آلوده شده با دو ویروس ارتباط داشته باشد.

به گزارش اسپوتنیک، ناتالیا پسنیچنایا، معاون مدیر عمومی در امور تحلیل کلینیکی مؤسسه تحقیقات مرکزی اپیدمیولوژی روس پوترب نادزور اظهار داشته است که تغییر علائم ویروس کرونا در بخش اساسی ممکن است با ترکیبی از دو عفونت همراه باشد.

پسنیچنایا گفت " البته در بعضی موارد می تواند عفونت مختلط باشد (وقتی انسان همزمان به دو ویروس آلوده می شود) ، به طور مثال، ترکیبی از عفونت رینوویروس ، همراه با ترشح زیاد از بینیCOVID-19 . در این حالت، ویروس SARS-CoV2 به سرعت ازبین می رود که ویروس راینو در دستگاه تنفسی فوقانی به طور فعال تکثیر می کند و ویروس کرونا ویروس بسیار راحت تر پیش می رود، اما در تصویر کلینیکی علائم غیرمعمولی به صورت رینوره فراوان وجود دارد که مشخصه ویروس رینو است".

وی تصریح کرد که گلو درد در ترکیب عفونت آدنوویروس و COVID-19 بیشتر دیده می شود. علاوه بر این، آلرژی های گرده گیاهان فصلی ممکن است در تصویر کلینیکی COVID-19  نقش داشته باشد.

"خانم تاتیانا علاوه نموده گفت: "در هر صورت، اگر مریض هستید و علائم عفونت تنفسی، ناراحتی دستگاه گوارش، افزایش دمای بدن را دارید، باید در خانه بمانید و از نظر SARS-CoV2  آزمایش شوید و برای جلوگیری از این اتفاق، واکسینه گردید و از اقدامات احتیاطی پیروی نماید".