03:32 29 جولای 2021
خبر های دیگر
دریافت لینک کوتاه
0 0
ما را در دنبال کنید

مدیر انستیتوت تحقیقات ایتالیا Spallanzani گفته است که اتحادیه اروپا در ماه جولای واکسین روسی را تائید خواهد کرد.

به گزارش اسپوتنیک، فرانچسکو وایا، ابراز داشته است که داکتران صحی اتحادیه اروپا تصمیم گرفته اند که واکسین روسی (اسپوتنیک وی)، در ماه جولای به ثبت برسانند.


وایا افزوده است که Sputnik V در حال حاضر تحت بررسی تدریجی آژانس دارویی اروپا (EMA) قرار دارد. به گفته این کارشناس، مقامات ایتالیایی خواستار EMA برای تسریع در بررسی واکسین روسی هستند.
ویپایا زمان مناسبی را برای تایید این واکسین بیان کرد: "جولای می تواند یک تاریخ خوب برای پاسخ به درخواست صندوق روسی باشد".
متخصص تأکید کرد: "هر قدر واکسینها را بیشتر کنیم، بهتر است".
این درحالیست که پیش از این پولند از ثبت این واکسین خبر داده بود.