16:12 01 اگست 2021
خبر های دیگر
دریافت لینک کوتاه
20
ما را در دنبال کنید

اداره دولتی طب سنتی و ادویه سازی جمهوری خلق چین اخیراً دستورالعملی را منتشر کرده است که هدف آن نشان دادن نقش طب سنتی چین در پیشگیری و معالجه امراض عفونی جدید و نوظهور است.

به گزارش اسپوتنیک، هدف این سند همچنین ترویج استفاده از طب سنتی چین در موارد اضطراری حفظ الصحه عمومی است.

طب سنتی چین نقش مهمی را در نبرد علیه COVID-19 بازی کرده است. در این راهنما آمده است که مدیریت تیم معالجه فوریت های طبی دولت با طب سنتی چینی تقویت خواهد شد و ظرفیت آن برای ارائه خدمات فوری افزایش می یابد.

در این سند آمده است که تیم دولتی برای ارائه خدمات فوریت های طبی با استفاده از روش های طب سنتی چینی به یک تیم ایالتی برای پیشگیری و معالجه امراض با استفاده از روش های طب سنتی چینی و یک تیم ایالتی برای ارائه خدمات مراقبت های طبی فوری با استفاده از روش های طب سنتی چینی تقسیم می شود.

برعلاوه، یک مکانیزم هماهنگی نیز با کمیته طب دولتی جمهوری خلق چین ایجاد خواهد شد تا تیم طبی اورژانس طب سنتی چینی ایالتی را هدایت کند تا بتواند از درگیری به موقع طب سنتی چینی در پاسخ به امراض عفونی جدید و نوظهور اطمینان حاصل نماید.