07:48 06 اگست 2021
خبر های دیگر
دریافت لینک کوتاه
0 0
ما را در دنبال کنید

آژانس طبی و بیولوژیکی فدرالی: مسیر جدید ویروس کرونا را شناسایی کرده است که می تواند خصوصیات بیولوژیکی ویروس را تغییر دهد.

به گزارش اسپوتنیک، سرویس مطبوعاتی آژانس طبی و بیولوژیکی فدرالی گفت که دانشمندان از آژانس طبی فدرال خطوط جدید ویروس کرونا را کشف کرده اند، ظاهر آنها می تواند خواص بیولوژیکی ویروس را تغییر و اثر ادویه را کاهش دهد.

سرویس مطبوعاتی گفت، از مارچ سال 2020، آژانس طبی و بیولوژیکی فدرالی در حال انجام یک مطالعه جینتیکی مولکولی در مورد گردش خطوط جینتیکی ویروس کرونا در روسیه است.

در این پیام آمده است: "دانشمندان آژانس طبی و بیولوژیکی فدرالی روسیه مسیر جدید ویروس SARS-CoV-2 را شناسایی کرده اند."

سرویس مطبوعات خبر داده است که ظهور مسیر جدید جینتیکی حامل جهش در ژنوم ویروس، می تواند خصوصیات بیولوژیکی و کلینیکی عفونت آن را تغییر دهد و همچنین اثربخشی ادویه معالجوی و پیشگیری کننده از جمله واکسین های که در برابر انواع قبلی SARS-CoV تولید و آزمایش شده را کاهش دهد.