17:53 04 اگست 2021
خبر های دیگر
دریافت لینک کوتاه
10
ما را در دنبال کنید

دانشمند ویروس شناسی که در ووهان چین کار می کرد، گفت که وی به منشاء طبیعی ویروس کرونا پای‌بند است.

به گزارش اسپوتنیک، دانیل اندرسون ویروس شناس، که تا نوامبر 2019 در آزمایشگاه انستیتوی ویروس شناسی در ووهان چین کار می کرد، در مصاحبه ای با بلومبرگ گفت که وی به منشاء طبیعی ویروس کرونا باور دارد.

در عین حال، دانشمند نظریه ای را که طبق آن ادعا می شود SARS-CoV-2 از آزمایشگاهی در ووهان گسترش یافته است، مستثنی نمی داند.

دانشمند معتقد شده است که حتی اگر چنین اتفاقی بیفتد، هیچ گونه قصد و اراده‌ی در عملکرد کارمندان موسسه یا افراد دیگر وجود ندارد.

وی سناریویی را مجاز دانست که در آن یک دانشمند می تواند هنگام کار ناآگاهانه به این بیماری آلوده شود و ناخواسته دیگران را آلوده کند.

با این حال ، اندرسون احتمال این را بسیار ناچیز ارزیابی کرد.

از سوی هم، برای ویروس شناس جای تعجب نیست که محققان هنوز نتوانسته اند منبع دقیق انتشار ویروس را پیدا کنند، زیرا شناسایی عامل ایجاد کننده طبیعی SARS تقریباً ده سال طول خواهد کشید.