08:44 24 جولای 2021
خبر های دیگر
دریافت لینک کوتاه
20
ما را در دنبال کنید

لوکاشنکو به شهروندان 73 کشور اجازه داد بدون ویزه برای واکسیناسیون به بلاروس بیایند.

به گزارش اسپوتنیک، خبرگزاری بلتا روز پنجشنبه گزارش داد ، رئیس جمهور بلاروس الكساندر لوكاشنكو سر از تاریخ 15 جولای سال جاری اجازه بازدید بدون ویزه را به شهروندان 73 كشور برای واكسیناسیون علیه COVID-19 داده است.

مقامات ریاست جمهوری بلاروس خبر داده است که امکان بازدید بدون ویزه از بلاروس سر از 15 جولای 2021 برای واکسیناسیون علیه COVID-19 تا پنج روز برای شهروندان 73 کشور فراهم شده است. امروز این امر با فرمان شماره 251 الكساندر لوكاشنكو رئیس جمهور بلاروس توشیح گردید.

تاکید گردیده است که برنامه واکسیناسیون COVID-19 برای اتباع خارجی در مقابل پول در سازمان های طبی تعیین شده توسط وزارت صحت عامه این کشور انجام میشود. شورای وزیران بلاروس روش عملکرد سیستم اطلاعاتی را برای جمع آوری، پردازش و ثبت برنامه های خارجی برای واکسیناسیون و روش بازدید آنها از جمهوری ایجاد می کند.

همانطور که در پیام ذکر شده است، روش تعیین شده برای واکسیناسیون خارجی ها، از جمله جمع آوری و پردازش درخواست ها در سیستم اطلاعات، ارائه مستقیم خدمات و صدور تصدیق نامه واکسیناسیون، برای تمام اتباع کشورهای خارجی اعمال می شود، از جمله کسانی که به دلایل دیگر حق ورود بدون ویزه به بلاروس را دارند.