09:01 06 اگست 2021
خبر های دیگر
دریافت لینک کوتاه
0 0
ما را در دنبال کنید

سرمنشی سازمان ملل متحد به این عقیده است که ممکن واکسین های ویروس کرونا اثر خود را به دلیل جهش ویروس از دست بدهند.

به گزارش اسپوتنیک، آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل طی کنفرانس مطبوعاتی در مادرید با پدرو سانچز صدراعظم اسپانیا اظهار داشته گفت:

"در اتحادیه اروپا ، 67.8 دوز [واکسن کرونا ویروس] در هر 100 نفر، در آفریقا - 1.8 در 100 نفر وجود دارد ". "ویروس مانند آتش در حال گسترش است."

گوترش افزود: "درام این است، با جهش های كه رخ می دهد، این خطر وجود دارد كه یكی از آنها واكسین های ما را به چیزی بی اثر تبدیل كند." وی گفت: "بنابر این من تکرار برنامه ایمن سازی جهانی را ضروری می دانم."

سرمنشی سازمان ملل متحد تأکید کرد: "ویروس میکروسکوپی در حال حاضر نزدیک به 4 میلیون نفر را کشته و اقتصاد سراسر جهان را مختل کرده است." ما هنوز مطمئن نیستیم که می توانیم او را شکست دهیم، یا خیر ".