08:05 25 جولای 2021
خبر های دیگر
دریافت لینک کوتاه
0 0
ما را در دنبال کنید

مدیر کل سازمان صحی جهان، ابراز داشته است که جهان در ابتدای موج سوم بیماری قرار دارد.

به گزارش اسپوتنیک، تدروس ادهانوم، مدیر کل سازمان صحی جهان در جلسه افتتاحیه کمیته اضطراری این سازمان برای ارزیابی وضعیت کرونا در جهان، اعلام داشت که سویه دلتا کرونا دلیل اصلی رشد عفونت‌های جدید در جهان است.


ادهانوم، افزود که جهان در مرحله ابتدایی موج سوم بیماری همه‌گیر قرار دارد.
مدیر کل سازمان بهداشت جهانی تصریح کرد: سویه دلتا یکی از عوامل اصلی افزایش فعلی عفونت ها است که با افزایش تعامل اجتماعی و جابجایی مردم و همچنین استفاده ناسازگار از اقدامات اثبات شده بهداشت اجتماعی و عمومی تقویت می شود.
وی افزود که هفته گذشته چهارمین هفته متوالی بود که عفونت های کووید-19 در سطح جهانی افزایش می یافت و در همه موارد به جز یک منطقه، موارد جدید عفونت افزایش می یابد. پس از 10 هفته کاهش، میزان مرگ و میر نیز در حال افزایش است.