06:24 25 جولای 2021
خبر های دیگر
دریافت لینک کوتاه
0 0
ما را در دنبال کنید

اعضای سازمان جهانی صحت به این توافق رسیدند که مبارزه با پاندمی کووید -19 محتاج هماهنگی اقدامات بین المللی است.

به گزارش اسپوتنیک، در اعلامیه سازمان جهانی صحت آمده است که پاندمی قصد رفتن ندارد و هنوز تا پایان آن  راه طولانی باید طی شود. جهان می تواند با ویروس های بمراتب خطرناک تری روبرو شود.

در سند منتشره سازمان جهانی صحت آمده است: "پاندمی همچنان در حال پیشرفت است و در عرصه اپیدمیولوژی جهانی 4 گزینه ویروس بیش از دیگر ویروس ها ایجاد نگرانی می کند. در کمیته فوق العاده سازمان به این نکته توجه شد که جهانیان ممکن است با گزینه های بمراتب خطرناک تر کووید مواجه بشوند که کنترل آن دشوارتر خواهد بود".

اعضای سازمان جهانی صحت به این توافق رسیدند که مبارزه با پاندمی کووید -19 محتاج هماهنگی اقدامات بین المللی است.