02:51 20 سپتمبر 2021
خبر های دیگر
دریافت لینک کوتاه
0 0
ما را در دنبال کنید

در انتشار مشترک مرکزی کنترل و پیشگیری بیماری "ЕСDC" و سازمان جهانی صحت آمده است که هنوز در مورد پایان شیوع ویروس کرونا زود است که صحبت شود.

به گزارش اسپوتنیک، در حال حاضر خیلی زود است تا در مورد پایان شیوع ویروس کرونا صحبت کنیم. این مورد در انتشار مشترک مرکزی کنترل و پیشگیری بیماری "ЕСDC" و سازمان جهانی صحت آمده است.

به گفته، هانس کلوگه، مدیر منطقه‌ای دفتر سازمان جهانی در اروپا، شیوع نوع هندی "دلتا-پلوس" کووید-19، در بسیاری از کشورهای اروپایی در حال افزایش است.

آندریا آمون، رئیس مرکز اروپایی کنترل و پیشگیری بیماری اروپا می گوید برای مهار ویروس کرونا باید هوشیار بود: "این به معنای تکمیل دوره کامل واکسیناسیون است به محض اینکه فرصت پیدا شد".

آقای آمون از همه می‌خواهد تا فاصله اجتماعی خود را حفظ کنند، دست های خود را بشویند، از مکان های شلوغ پرهیز کنند و از ماسک استفاده نمایند. چنین اقداماتی برای جلوگیری از ویروس کمک می‌کند.

همچنان آقای هانس کلوگه تاکید دارد که واکسیناسیون کامل خطر بیماری شدید و مرگ را به گونه قابل توجهی کاهش می‌دهد.